ПОЛУЧАВА ЛИ СЕ ДУБЛИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗПОЛЗВАЙКИ СИМВОЛА ЗА НАКЛОНЕНА ЧЕРТА „/“ В КРАЯ НА URL АДРЕСА?

Желателно е страниците да бъдат активни само с един URL адрес, без значение дали ще използвате знака „/“.
За да се предпазите от наличие на дублирано съдържание, Sky Prime Optimization Ви препоръчва да насочвате линковете чрез redirect 301 или да използвате Canonical URL Tag (канонична версия), за да не бъдат различавани от Google като две отделни страници.

218

Ако има две наклонени черти („//“) в URL адреса, съветът ни е да ги заместите с една.

sky-prime.com

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ОГЛЕДАЛНИТЕ КОПИЯ И ДУБЛИРАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕДИН УЕБ САЙТ?

Sky Prime Optimization Ви съветва да проверите Вашия уеб сайт за дублирано съдържание или огледално копие, понеже понякога се появява без самите Вие да предполагате за наличието му.

216

„Огледално копие“ на Вашиата уеб страница може да бъде в следствие от:
настройки на хостинга;
неправилни настройки на домейна – ако не сте уточнили дали http://www.xn--80ashipfd3h.bg/ и моятсайт.bg са едно и също нещо, то тогава двата домейан се приемат за две различни версии на сайта, тоест се получава дублиране;
настройките на административния панел за управление на съдържанието на Вашия уеб сайт (CMS системата);
тестова версия на сайта, при която ползвате събдомейн или „паркиран домейн“;

sky-prime.com