Съвети за употреба на думите преди и след Anchor

Имайки предвид, че Google обръща внимание на думите около линка, от Sky Prime Optimization съветваме Anchor текста да е логически свързан с тях и да има пряка връзка с информацията в страницата.

73

Да вземем за пример, че страница в уеб сайта Ви е посветена на продажба на коли, то тогава ако имате думата „кола“ като Anchor, предходната e удачно да бъде „нова“, а не „сандвич“.

sky-prime.com