ЗАЩО ИЗХОДЯЩИТЕ ЛИНКОВЕ ТРЯБВА ДА СА NOFOLLOW?

Взаимното обменяне на DoFollow линкове, с други уеб сайтове, дори и с Ваши партньори, може да доведе до санкциониране от страна на търсачката.

21

В интернет пространство Вие не може да имате пълен контрол върху линковете поставяни в други платформи, сочещи към уеб сайта Ви, и за това от Sky Prime Optimization сме стигнали до извода, че е най-добре изходящите препратки от Вашата уеб станица да бъдат NoFollow, за да се ограничи верятността от санкция.

sky-prime.com

КАКВИ ДА БЪДАТ КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ ПРИ ИЗХОДЯЩИ ЛИНКОВЕ?

От предишни публикации на Sky Prime Optimization вече знаете, че за изходящите линкове трябва да се използват ключови думи или фрази (anchor text), свързани с основната дейност на Вашия бизнес.

23

Пример:
Да предположим, че уеб сайтът Ви е свързан с идеи за предприемачество и сте решили да поставите линк към „Изисквания за откриване на ресторант“. Anchor текстът е много по-добре да бъде „Откриване на заведение за бързо хранене“, отколкото „Сандвичи и пици“
Като линкът трябва да сочи конкретно към страницата с необходимите разрешителни за откриването на ресторанта, а не към друго място, от което тепърва да трябва да се достигне до тези документи.

sky-prime.com