КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИМ, КОГАТО ЗАПОЧНЕМ ДА ОПТИМИЗИРАМЕ СТРАНИЦИТЕ В УЕБ САЙТА НИ ?

От Sky Prime Optimization Ви съветваме първо да изберете една страница, която да оптимизирате по дадени ключови думи или фрази, след което за другите страници използвайте различни словосъчетания за по-добър резултат.

88

Когато приключите, е желателно да разположите  връзки от другите страници на платформата Ви към вече оптимизираната, като имайте предвид, че връзките трябва да съдържат съответните ключови думи или фрази в anchor текстa.

sky-prime.com

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ РАЗЛИЧНИ КЛЮЧОВИ ДУМИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИЦИ В УЕБ САЙТA НИ ?

Да вземем за пример, че оптимизирате 3 или повече страници на Вашия уеб сайт с еднакви ключови думи, за Google ще е невъзможно да определи коя от тези стрaници е по-уместната за определeните думи, които използвате.

89

Необходимо е да улесните Google и поради тази причина от  Ви препоръчваме да не слагате твърде много дублиращи се anchor текстове към различните страници на уеб сайта Ви и в никакъв случай, не ги оптимизирате с едни и същи ключови думи.

Sky Prime Optimization – sky-prime.com

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ ПРИ ТЪРСЕНИЯТА В GOOGLE

Ключовите думи оказват по-голямо влияние на резултатите при търсенията в Google търсачката, когато са използвани т.нар. тагове underline, bold, strong и italic, както и много други.

92

Същият ефект оказват и словосъчетанията, в които е използван булет или шрифт с по-голям размер, но в повечето случаи не е желателно да се прекалява с употребата им от гледна точка на потребителите.

Ние от Sky Prime Optimization Ви съветваме да прилагате тези допъления само, ако смятате, че са необходими за изгледа на плаформата Ви.

sky-prime.com

КАКВО ДРУГО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ ?

От Sky Prime Optimization Ви препоръчваме, когато добавяте или променяте даден текст, да не пишете и поставяте ключовите думи произволно, а да го направите чрез непринуден за читатителите начин.

95

За по-добри резултати Ви съветваме, ключовите думи или фрази, да са изписани няколко пъти на страницата, но да присъстват на не повече от 7% или 8% от цялото ѝ съдържание, в противен случай ще се получи keyword stuffing (пренасищане), като това няма да се отрази добре на позиционирането Ви в Google.

sky-prime.com

КАКВИ СА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ИЗБОРА НА КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ ?

Ние от Sky Prime Optimization сме на разположение и можем да Ви помогнем, в случай, че не сте сигурни в избора на ключовите думи или фрази, като ще ги подберем по отношение на Вашият бизнес, спрямо браншът Ви, какви са продуктите и услугите, които извършвате и каква е целевата аудиториря от потребители, която желаeте да достигнат до Вас.

96

Имайте предвид, че в повечето случаи на SEO оптимизиране, уточняването на ключовите думи или фрази, често се бърка, а това не трябва да се случва, защото те са от съществено значение.

sky-prime.com

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА УПОТРЕБАТА НА КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБ СТРАНИЦАТА НИ ?

За постигането на по-оптималното индексиране на страницата, по ключови думи или фрази е необходимо да бъдат употребени в текстовете, понеже Google главно търси по тях.

97

Още по-добри ще бъдат резултатите, ако думите се поставят на по-забележимо място в началото на всеки параграф и е по-уместно, те да бъдат изписани най-малко от 1 до 2 пъти в първите 150 думи.

От Sky Prime Optimization Ви съветваме, ако потребителите Ви търсят продуктите, които предлагате по техните наименования, а не по отрасълът им, задължително да поставите името на продукта на страницата, към която желаете да ги насочите.

sky-prime.com