ПОСТАВЯЙТЕ КОМЕНТАРИ НА НАЙ-ГЛЕДАНИТЕ ВИДЕА

Препоръчително е да пишете коментари към най-известните клиповe, които имате, и те да бъдат пряко свързани с тематиката на видеото. Желателно е в тях да добавяте линк, който да сочи към уеб сайта Ви.

30

От Sky Prime Optimization  желаем да уточним, че линковете, които ще поставяте не са активни, но по този начин ще спечелите повече посетители, които се интересуват от темите на видеоклиповете Ви.

sky-prime.com

НЕОБХОДИМИ ЛИ СА НИ КОМЕНТАРИТЕ В HTML КОДА ?

Коментарите могат да бъдат  най-различни части в HTML кода на съответната страница, като заемат ненужно място и излишно уголемяват неговия размер. Най-вероятно и популярно е те да са с начоло /* и спрямо индивидуалните редактори на код, се визуализират в зелен или светлосив цвят. В повечето случаи това са коментари поставени от програмистите или не активни части на сайта.

64

За това ние от Sky Prime Optimization  практикуваме най-често като отстраняваме тези елементи и по-този наичн значително страниците на уеб сайта,който оптимизараме стават по-леки.

sky-prime.com