ПОДХОДЯЩО ЛИ Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИМВОЛ „/“ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА URL АДРЕСА?

Всяка една страница може да се зарежда по два начина – с наклонена черта „/“ и без нея.

38

Пример:
http://www.xn––7kcbazunvmj4bhi.bg/статии
http://www.името-на- сайта.bg/статии/
Sky Prime Optimization Ви съветва да оставите активен URL адреса без наклонена черта, освен ако не става дума за поддиректория или началната страница, като само в този случай е подходящо да запазите символа „/“ накрая. Ако обаче става въпрос за друга страница, го премахнете, понеже по този начин уведомявате Google, че страницата е съб/поддиректория и под нея има още страници.

sky-prime.com

ПОЛУЧАВА ЛИ СЕ ДУБЛИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗПОЛЗВАЙКИ СИМВОЛА ЗА НАКЛОНЕНА ЧЕРТА „/“ В КРАЯ НА URL АДРЕСА?

Желателно е страниците да бъдат активни само с един URL адрес, без значение дали ще използвате знака „/“.
За да се предпазите от наличие на дублирано съдържание, Sky Prime Optimization Ви препоръчва да насочвате линковете чрез redirect 301 или да използвате Canonical URL Tag (канонична версия), за да не бъдат различавани от Google като две отделни страници.

39

Ако има две наклонени черти („//“) в URL адреса, съветът ни е да ги заместите с една.

sky-prime.com