Не слагайте номера на портовете!

От Sky Prime Optimization препоръчваме да не създавате URL адреси за Вашия уеб сайт с портовете, който съдържат единствено числа (например – www.your-site.com:77218). В случай, че вече си имате подобни портовете, най-добре ги веднага ги махнете.

193

sky-prime.com