КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА УПОТРЕБАТА НА СЪБДОМЕЙНИ ?

Желателно е при оформянето на нова тема в уеб сайта Ви или версия за друга страна, различна от Вашата да използвате събдиректория, без да прилагате събдомейн, като например ДОМЕЙН.net/vn, а не vn.ДОМЕЙН.net. Имайте предвид, че този принцип не е наложително да се спази, понеже vn.ДОМЕЙН.bg изглежда по-добре, но трябва да знаете, че най-важната разлика между... Continue Reading →

КАКВИ НЕДОСТАТЪЦИ ИМАТ СЪБДОМЕЙНИТЕ ?

Трябва да знаете, че при употребата на събдомейни, има недостатък, който се изразява в това, че се налага да се поставят различни входящи линкове от други платформи. Ние от Sky Prime Optimization  в този случай, по принцип избираме варианта, при който индивидуалните части на уеб сайта ни, са поставени в събдиректории, както следва ДОМЕЙНА.bg/събдиректория, а не... Continue Reading →

КОГА МОЖЕМ И ЗАЩО ДА УПОТРЕБЯВАМЕ СЪБДОМЕЙНИ ?

Да вземем за пример, че имате поставени различни части от платформата Ви в индивидуални събдомейни. От Sky Prime Optimization  Ви информираме, че в този случай Google ще ги разглежда като различни уеб сайтове. Погледнато от една страна, това ще доведе до нежелани резултати, но от друга може да бъде и преимущество. Употребата на събдомейните не... Continue Reading →

НУЖНО ЛИ Е ДА ПОЛЗВАМЕ СОБСТВЕН ДОМЕЙН ЗА САЙТА СИ ?

Ако употребявате събдомейн за Вашият уеб сайт, например ДОМЕЙН.alle.com и после възнамерявате да го прехвърлите към друг домейн, няма да имате възможността да се възползвате от 301 redirect, като ще понижите и настоящият си рейтинг в Google. В процеса на оптимизиране на сайта Ви, ще вложите парични средства, време и усърдна работа, желателно е Вие да сте... Continue Reading →

Нагоре ↑