Старайте се да не дублирате използваните текстове за тайтъли, H1-H6 тагове, meta описание и URL адреси при отделните страници на уеб сайта Ви.

От Sky Prime Optimization желаем да предупредим, че meta описанието, тайтъла, URL адреса и H1-H6 таговете в една страница на уеб сайта Ви трябва да бъдат задължително структурирани по различен начин спрямо другите страници в него.

195

За тази цел използвайте различни словосъчетания или синоними. В противен случай, Google ще прецени, че отделните страници, притежаващи еднакви тайтъли, мета описания и т.н., имат идентично съдържание.

sky-prime.com

КЪДЕ МОЖЕМ ДА ПРИЛОЖИМ H2 И H3 ТАГОВЕТЕ?

Евентуално ако текстът на конкретна страница във Вашият уеб сайт, е разделен на категории или абзаци, за които използвате различни тайтъли е необходимо отбелязвато им да е според тяхнато значение в йерархичен ред, както следва – заглавията на категориите се обозначават с H2 таг, а тези на абзаците с H3 таг и т.н. Това са т.нар. подзаглавия в страницата.

53

От Sky Prime Optimization Ви препоръчваме да употребите не повече от две или три H1 заглавия в целия текст и да прилагате, колкото се може повече H2 и H3 таговете.

sky-prime.com