ПОДХОДЯЩ ANCHOR ТЕКСТ ЗА BREADCRUMBS НАВИГАЦИЯТА

Изисква се уникално решение за всеки уеб сайт, понеже anchor текстът на breadcrumbs навигацията е добре да бъде от ключови думи, с които извършвате оптимизацията на уеб страницата. Ако например линкът в breadcrumbs е от думата „за нас“, това ще е полезно за посетителите, но не и за оптимизацията, която правите.

233

Използването на ключови думи при Breadcrumbs ще спомогне за класирането на уеб сайта Ви в по-предните позиции на SERP.

Sky Prime Optimization – sky-prime.com

Съвети за употреба на думите преди и след Anchor

Имайки предвид, че Google обръща внимание на думите около линка, от Sky Prime Optimization съветваме Anchor текста да е логически свързан с тях и да има пряка връзка с информацията в страницата.


160Да вземем за пример, че страница в уеб сайта Ви е посветена на продажба на коли, то тогава ако имате думата „кола“ като Anchor, предходната e удачно да бъде „нова“, а не „сандвич“.

sky-prime.com

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИНКОВЕТЕ И ТЕХНИТЕ ANCHOR ТЕКСТОВЕ

От съществена важност е, линковете да включват ключови думи или фрази, за да имат по-голяма тежест в Google търсачката. Като имайте предвид, че е най-подходящо да ги поставите в конкретни страници или сайтове, които са сходни с Вашата дейност и най-вече оптимизирани спрямо нея.

104

За нас от Sky Prime Optimization  е важно да кажем, че когато изграждате линк билдинг, не трябва да въвеждате линкове съдържащи единствено ключови думи. Желателно е да ги редувате, с фрази и други различни словосъчетания. Имайте предвид, че може да използвате още и името на фирмата, URL адресите, варианти на думите по лице, време, число, залог и т.н, както и други техни синоними.