Защо трябва да слагате текста в началото на кода?

От Sky Prime Optimization препоръчваме да поставяте текста на страницата още в началото на html кода, отколкото да пишете ненужни коментари и мета тагове преди него, защото Google търси най-значителната информация точно там.

196

Също така Ви съветваме текстът, който се визуализира на страницата, да бъде минимум 30% от съдържанието на кода.

sky-prime.com

НЕОБХОДИМИ ЛИ СА НИ КОМЕНТАРИТЕ В HTML КОДА ?

Коментарите могат да бъдат  най-различни части в HTML кода на съответната страница, като заемат ненужно място и излишно уголемяват неговия размер. Най-вероятно и популярно е те да са с начоло /* и спрямо индивидуалните редактори на код, се визуализират в зелен или светлосив цвят. В повечето случаи това са коментари поставени от програмистите или не активни части на сайта.

77

За това ние от Sky Prime Optimization  практикуваме най-често като отстраняваме тези елементи и по-този наичн значително страниците на уеб сайта,който оптимизараме стават по-леки.

sky-prime.com

ВАЛИДИРАНЕ В W3C И КАКВО ГЕНЕРИРА GOOGLE ?

Желателно е да знаете, че Google не взима под внимание кой програмен език е употребен за изработката на платформата Ви, например Java Script, C++ и т.н. От съществено значение  обаче е приложеният език да генерира валиден HTML код.

76

За нас от Sky Prime Optimization  е важно да Ви кажем, в случай, че имате съмнения дали кодовете CSS, HTML и XHTML на уеб сайта Ви, отговарят по изискванията на W3C, извършете проверката чрез услугата им за свряване на тази информация. В същото време може да се възползвате и да прегледате и за повредени връзки в страниците на Вашия уеб сайт.

Проверките може да осъщестите, както следва:

1. Повредени връзки – http://validator.w3.org/checklink

2. XHTML и HTML кодовете – http://validator.w3.org

3. CSS системата – http://jigsaw.w3.org/CSS-valitor/

sky-prime.com

КЪДЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАМИРА ОСНОВНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКРЕТНА СТРАНИЦА ?

За нас от Sky Prime Optimization  е важно да знаете, че Google търсачката ще търси главната информация не само в началото на конкретна страница в уеб сайта Ви, a и в началото на HTML кода ѝ.

66

Следователно е необхoдимо да знаете, че не трябва да изписвате ненужни мета тагове или допълнитени описания преди основния текст  на дадената страница. Поради тази причина важните текстови материали е задължително да бъдат поставени в началото HTML кода.

sky-prime.com