ЗАЩО ДА ИЗБЯГВАТЕ NOFOLLOW ЛИНКОВЕ ОТ ЕДНА КЪМ ДРУГА СТРАНИЦА ВЪВ ВАШИЯ УЕБ САЙТ?

Навярно сте имали случаи, в които се налага да прикривате определени линкове от Ваши вътрешни страници, като им задавате NoFollow.

246

Пример:
Искате да се намали значимостта на страницата „за нас“, в полза на тази с основните услуги, които предлагате. 
Специалистите от Sky Prime Optimization препоръчват да избягвате NoFollow линкове от една към друга страница във Вашия уеб сайт.

sky-prime.com

ЗАЩО Е ДОБРЕ ДА НАМАЛИТЕ ЛИНКОВЕ NOFOLLOW КЪМ ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ?

Счита се, че ако зададете NoFollow на линковете, водещи към по – незначителни вътрешни страници на Вашия уеб сайт, това ще окаже влияние на разпределението на PageRank-а, така че на най – съществените Ви страници ще бъде предаден повече PageRank.

245

Това обаче не е най – подходящият начин на определени страници да се даде повече PageRank. Тези методи за PageRank sculpting по – скоро ще намалят PageRank-а пренасян към другите страници и няма да се постигне очаквания положителен ефект.
Sky Prime Optimization препоръчва да избягвате NoFollow линкове към вътрешни страници.

sky-prime.com

КАК ЛИНКОВЕТЕ, КОИТО СА NOFOLLOW ПРЕДАВАТ PAGERANK?

Да предположим, че на страницата Ви са налице два изходящи линка. Какво се случва с PageRank-а? Те ще си го поделят, когато го пренасят към съответните страници. PageRank ще се предава по този начин, без значение дали линковете са на собствения Ви уеб сайт или другаде, но ако оставите единия от двата линка да е NoFollow, а другият DoFollow – отново ще се пренася половината от PageRank-а.

244

От Sky Prime Optimization даваме съвет да не допускате голям брой NoFollow линкове на Вашия уеб сайт, понеже те понижават PageRank-а, който се предава от другите линкове.

sky-prime.com

КОЛКО NOFOLLOW ЛИНКА МОЖЕ ДА ИМА НА ЕДНА СТРАНИЦА?

Sky Prime Optimization Ви уверява, че на една стрница няма лимит на броя NoFollow линкове, но има други особености.

243

Да предположим, че на Вашата уеб страницата има 2 линка, сочещи към една и съща страница, като единият е NoFollow, а другият DoFollow. Как търсачката ще възприеме DoFollow линка? Съществува мнение, че този линк ще бъде третиран като NoFollow. Нашите специалисти считат, че това не е в сила, но вие имайте предвид, че всеки линк, който е NoFollow снижава PageRank-а от DoFollow линковете на дадена страница.

sky-prime.com

ЗАЩО ИЗХОДЯЩИТЕ ЛИНКОВЕ ТРЯБВА ДА СА NOFOLLOW?

Взаимното обменяне на DoFollow линкове, с други уеб сайтове, дори и с Ваши партньори, може да доведе до санкциониране от страна на търсачката.

242

В интернет пространство Вие не може да имате пълен контрол върху линковете поставяни в други платформи, сочещи към уеб сайта Ви, и за това от Sky Prime Optimization сме стигнали до извода, че е най-добре изходящите препратки от Вашата уеб станица да бъдат NoFollow, за да се ограничи верятността от санкция.

sky-prime.com

В КОИ СЛУЧАИ ИЗХОДЯЩИТЕ ЛИНКОВЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ NOFOLLOW?

Специалистите от Sky Prime Optimization препоръчват в някои случаи изходящите линкове на уеб сайта непременно да бъдат NoFollow – например когато има опция за коментари от посетители.

241

Желателно е да съобразите Вашата CMS система с това изискване, за да може линкът да остава активен, но без да оказва негативно влияние върху позиционирането Ви в Google. По този начин ще се ограничи и опасността от появата на ръчно добавени спам коментари във Вашия блог.

sky-prime.com

КАКВИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ БАНЕРИТЕ В ЕДИН УЕБ САЙТ?

Какво представляват банерите в един уеб сайт – това са снимки, зад които са поставени хипервръзки, водещи към други(външни) уеб страници, получаващи части от Вашия Google Rank, затова Sky Prime Optimization препоръчва банерите да бъдат NoFollow.

236

Ако обаче решите да използвате Google Adsense, не добавяйте NoFollow, търсачките със сигурност ще разберат за наличието на платофрмата.
В случай че решите да използвате видеореклама или gif – банери, от Sky Prime Optimization си позволяваме да Ви дадем допълнителен съвет – не настройвайте подобен вид банери на autoplay, особено в информационни уеб сайтове, понеже това пречи на потребителите да обърнат внимание на по – съществената информация в уеб страницата, а понякога е и дразнещо за самите тях.

sky-prime.com

 

Важни факти свързани със създаването на Google+ страница

От Sky Prime Optimization Ви съветваме да сложите най-значимата информация в описанието на фирмата, защото името на Вашата страница в Google+, съпроводено от описанието се явяват като meta description и title. Въпросното мета описание се показва в резултатите на търсещите машини и е важен елемент в оптимизацията на страницата.
5e5cc5930429326

По отношение на изходящите линкове Google+ е с предимство спрямо останалите социални мрежи, защото повечето линкове са DoFollow. Единственият случай, в който те могат да бъдат NoFollow e, ако Google отсъди, че сте спамър (spammer).

sky-prime.com