ЗАЩО Е ДОБРЕ ДА НАМАЛИТЕ ЛИНКОВЕ NOFOLLOW КЪМ ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ?

Счита се, че ако зададете NoFollow на линковете, водещи към по – незначителни вътрешни страници на Вашия уеб сайт, това ще окаже влияние на разпределението на PageRank-а, така че на най – съществените Ви страници ще бъде предаден повече PageRank.

245

Това обаче не е най – подходящият начин на определени страници да се даде повече PageRank. Тези методи за PageRank sculpting по – скоро ще намалят PageRank-а пренасян към другите страници и няма да се постигне очаквания положителен ефект.
Sky Prime Optimization препоръчва да избягвате NoFollow линкове към вътрешни страници.

sky-prime.com

КАК ЛИНКОВЕТЕ, КОИТО СА NOFOLLOW ПРЕДАВАТ PAGERANK?

Да предположим, че на страницата Ви са налице два изходящи линка. Какво се случва с PageRank-а? Те ще си го поделят, когато го пренасят към съответните страници. PageRank ще се предава по този начин, без значение дали линковете са на собствения Ви уеб сайт или другаде, но ако оставите единия от двата линка да е NoFollow, а другият DoFollow – отново ще се пренася половината от PageRank-а.

244

От Sky Prime Optimization даваме съвет да не допускате голям брой NoFollow линкове на Вашия уеб сайт, понеже те понижават PageRank-а, който се предава от другите линкове.

sky-prime.com

ОГРАНИЧАВАЙТЕ БРОЯ НА ИЗХОДЯЩИТЕ DOFOLLOW ЛИНКОВЕ

Изходящите линкове, поставени във Вашата уеб страница предават PageRank на уеб сайтовете, към които водят и въпреки че това не пречи на собственя Ви PageRank, поставянето на множество изходящи линкове не е препоръчително. Все пак се стремете изходящите линкове да сочат към сродни уеб сайтове и то с добър имидж.

238

Практическият опит на Sky Prime Optimization показва, че правилното поставяне на DoFollow линкове към уеб сайтове с висок рейтинг може да подобри позиционирането Ви в Google.

sky-prime.com

КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ БРОЯ ЛИНКОВЕ И PAGERANK-А?

Имайте предвид, че ако Вашият уеб сайт е оптимизиран добре, счита се за „полезен“ и излиза в по – предните позиции на търсачката, то вече Google обръща внимание на връзките в него. Затова спазвайте правилото за „плоскост“ – колкото по-малък брой линкове има на определена страница от Вашия уеб сайт, толкова повече PageRank се предава на онези външни страници, към които са насочени тези хипервръзки, понеже, както вече знаем, PageRank-ът се предава и разделя между всички тях поравно.

231

Спазвайте правилото – един линк на текст от около двеста думи е достатъчен! Голямото количество линкове в кратък текст е тактика, използвана от уеб сайтове, които искат да манипулират резултатите, което не се приема добре от Google.

Sky Prime Optimization – sky-prime.com

КАК НАЙ – ПОДХОДЯЩО ДА СТРУКТУРИРАТЕ СТРАНИЦИТЕ НА ВАШИЯ УЕБ САЙТ?

Когато оптимизирате Вашия уеб сайт, имайте предвид това, че така наречената „плоска структура“ е за предпочитане. Какво означава това? Вътрешните страници трябва да бъдат разположени така, че до тях да се достига с минимум кликвания от Index страницата (фронтпейдж).

220

PageRank-ът се прехвърля от външните към вътрешните страници на уеб сайта и за да го запазите висок, от Sky Prime Optimization Ви съветваме да не правите „пътя“ навътре прекалено дълъг – колкото по – малко кликове от началната страница към вътрешните, толкова по – добре. При прекалено задълбочаване в достигането до вътрешните страници, Google може и да не ги индексира, което ще доведе и до липсата им в резултатите на търсачката.

sky-prime.com

PAGERANK НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИЦИ ВЪВ ВАШИЯ УЕБ САЙТ

PageRank-ът на всяка страница е отделен, но той се пренася от външните към вътрешните страници чрез хипервръзки(пренасочване), като този на началната страница е най – висок.

222

От Sky Prime Optimization Ви съветваме да пренасяте PageRank-а предимно на по-съществените вътрешни страници, а не той да се разделя поравно между всички останали. Причината е ясна – ако PageRank-ът на основната страница се разпредели поравно, най-важните страници ще понижат статута си на такива.

sky-prime.com

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PAGERANK?

Определната позиция, която заема един уеб сайт в търсачката, се нарича PageRank. Той включва много показатели, но най-вече се изчислява въз основа на броя и качеството на използваните InBound (входящи) линковете към съответна уеб страница.

215

PageRank-ът не определя точнoто място, което заема уеб страницата в SERP, но носи голям пресиж за нея, когато той е висок.
Очаквайте още полезна информация по темата от Sky Prime Optimization.

sky-prime.com

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА PAGERANК НА СТРАНИЦИТЕ В УЕБ САЙТА НИ ?

Понеже линковете от фронтпейджа предоставят PageRank към останалите вътрешните страници на даден уеб сайт, ние от Sky Prime Optimization  Ви съветваме, че не е желателно този ранк да се разпределя към всички страници в платформата, а само към тези които са най-значими в нея.

93

Ако обаче ранкът на началната страница се разпредели еднакво по всички , това ще се отрази на най-съществените от тях ,като намали тежеста им.

От значителна важност е да не забравяте, че всяка страница в уеб сайта има свой собствен PageRank, като в повечето случай той е най-голям на началната страница.

sky-prime.com

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕМ ЗА ВЪТРЕШНИТЕ СТРАНИЦИ, ПОСТАВЕНИ ВЪВ ФРОНТПЕЙДЖА ?

Да вземем за пример, че структурата на сайта представлява стълба. Тя трябва да дава възможност  чрез използването на минимален брой от стъпала ѝ да се достига  до търсеното съдържане от потребителите.

91

Ние от Sky Prime Optimization  Ви споделяме, че не е препоръчително да се прекалява с поставянето на вътрешни страници на по-долни позиции във фронтпейджа. Понеже по този начин ще се понижи PageRank, който се предава от по-горните страниците към тях. Освен това има вероятност те да не се индексират от роботите на Google и да не се визуализират в резултатите от търсенията. При такива обстоятелства Ви съветваме URL адресите на вътрешните страници да предеставляват например ДОМЕЙНА.bg/iphone, а не ДОМЕЙНА.bg/продукти/телефони/нови/Iphone.

Също е важно да не забравяте, че при SEO оптимизацията е в сила следното правило – колкото по-опростено, толкова по-добре. Имайки предвид този принцип, е необходимо да направите вътрешните страници на сайта Ви така, че до тях да се достига с минимален брой кликвания от фронтпейджа към тях.

sky-prime.com