Старайте се да не дублирате използваните текстове за тайтъли, H1-H6 тагове, meta описание и URL адреси при отделните страници на уеб сайта Ви.

От Sky Prime Optimization желаем да предупредим, че meta описанието, тайтъла, URL адреса и H1-H6 таговете в една страница на уеб сайта Ви трябва да бъдат задължително структурирани по различен начин спрямо другите страници в него.

195

За тази цел използвайте различни словосъчетания или синоними. В противен случай, Google ще прецени, че отделните страници, притежаващи еднакви тайтъли, мета описания и т.н., имат идентично съдържание.

sky-prime.com

Не слагайте номера на портовете!

От Sky Prime Optimization препоръчваме да не създавате URL адреси за Вашия уеб сайт с портовете, който съдържат единствено числа (например – www.your-site.com:77218). В случай, че вече си имате подобни портовете, най-добре ги веднага ги махнете.

193

sky-prime.com

КОИ СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ URL АДРЕСИ ЗА ДАДЕН УЕБ САЙТ ?

URL адресите, в които се съдържат показатели, указващи на CMS-а каква точно информация да се зарежда в конкретна страница, се наричат динамични. Като например ДОМЕЙНА.bg/service.html?планове=3&услуга=14&вид=2&език=bg.

90

Статични URL адреси са тези, които не се изменят и в тях не се съдържат параметри. Те се визуализират по следния начин – ДОМЕЙНА.bg/URL-на-страницата.

От  Sky Prime Optimization прилагаме статични URL адреси за уеб сайтoвете, които разработваме, като препоръчваме тяхното използване, дори и платформата да е динамична и работата по нея да се извършва с CMS. При положение обаче, че разполагате с динамичен URL, е необходимо да запазите в него параметрите му.

sky-prime.com